Satamat

Seuran ylläpitämä satama sijaitsee Lempäälän Kanavan yläpuolella Valkeakoskentie varressa.  Lisäksi kanavan alapuolella Lempäälän Kirkkojärvellä ylläpidetään kahta venevalkamaa. Kelluvia venepaikkoja näissä on yhteensä noin 80 ja rannassa soutuvenepaikkoja yli 50. 

Uittorannan satamassa on kuivajätteiden keräysastia, sekä vesipiste. Laiturin juuressa on pari vieraspaikkaa kylällä asiointia varten.

Satamassa on nauhoittava videovalvonta

 

Satamasäännöt, Uittoranta
1§ 

 Kiinnitä veneesi myrskyn varalta. Käytä kiinnitykseen joustimia.

2§ 

Noudata satama-alueella maa- ja vesiliikenteelle säädettyjä nopeusrajoituksia. 

Vältä sataman vesialueella aallonmuodostusta.

Huomio lähistön asukkaat, uimarit ja muut veneilijät.

Veneiden pesu kemikalioilla satamassa on kielletty

Veneiden tarpeetonta tyhjäkäyntiä on vältettävä satama-alueella

Autojen pesu satama-alueella on kielletty

Roskat on vietävä niille varattuihin roska-astioihin ja pakattava mahdollisimman tiiviisti

Veneilyssä syntyvät ongelmajätteet on vietävä asianmukaiseen jätteenkeräyspisteeseen.

10§

Veneitä saa telakoida ainoastaan niille osoitetuilla erikseen sovituilla maksullisilla paikoilla. 

11§

Telakointialueella olevat veneet on laskettava veteen tai vietävä pois viikkoa ennen juhannusta. Vesillelaskun esteenä olevat veneet on siirrettävä pois tieltä viimeistään ilmoitettuna vesillelaskupäivänä.

12§

Kuljetusalustat ja telakkapukit saavat olla niille varatuilla telakointipaikoilla purjehduskauden ajan. Telakoinnissa käytetty irtotavara on vietävä pois vesillelaskun jälkeen ja paikka on siivottava välittömästi.

13§

Venepaikat vuokrataan uudelleen samoille haltijoille edellyttäen, että kaikki maksut on suoritettu asianmukaisesti sekä laituripaikan vuokrasopimus on allekirjoitettu. Vapaat paikat vuokrataan paikallislehdessä ilmoitettuna aikana. Venepaikkaa ei saa vuokrata edelleen.

14§

Satamissa olevista sähköpisteistä saa sähköä veneen kunnostukseen. Sähköä ei saa käyttää lämmitykseen. Jännitteet ovat 240V, 400V / 16A

15§

Uittorannan satamarakennuksen seinässä olevasta vesipostista on saatavissa talousvettä. Sulje venttiili huolellisesti käytön jälkeen

16§

Älä pysäköi autoasi kieltomerkillä osoitetulle alueelle tai paikalle, jossa se haittaa veneiden laskua, lastausta, nostoa tai alueen huolto-, työ- tai hälytysajoneuvoliikennettä. 

17§

Sääntöjen räikeä rikkominen johtaa venepaikan menetykseen. 

18§

Satama- ja telakointivastuu kuuluu veneen omistajalle.

Edellinen sivu: Yhteydenotto Seuraava sivu: Tapahtumakalenteri 2024