Katsastus

Seura huolehtii, että käytettävissä on SPV:n kouluttamat katsastajat. Heidän tehtävänään on huolehtia, että veneilyn turvallisuuden kannalta tietyt vaatimukset täyttyvät. Voit lukea lisää liiton sivuilta, joista löytyy myös ajantasainen lista katsastusvarusteista. Useimmat alueemme veneistä katsastetaan luokkaan 3 (Saaristo).

Veneilijät, joilla on runkokatsastus tänä vuonna (5v välein) ja joilla uusi seuraan katsastettava vene, ottakaa yhteys katsastajaan ennen vesillelaskua.

Runkokatsastus suoritetaan ennen pohjan maalausta.

Vain katsastetulla aluksella on seuran perälipun käyttöoikeus.

Tämä ohjeistus on voimassa niin kauan kuin valtiovalta on antanut poikkeusohjeita tai suosituksia, joilla rajoitetaan liikkumista tai ihmisten kohtaamista.

Vuosikatsastusajankohtaa seura voi halutessaan jatkaa kesäkuun lopun jälkeenkin, kunhan katsastusmerkintä tulee Suuliin syyskuun aikana.

Katsastuspäivät 2022


Katsastus tarvittaessa soittamalla listan katsastajille, vesillelaskupäivänä Uittorannassa ja Juhannuksena pursipirtillä.

Vuosikatsastus videoyhteydellä

 

Seurat toteuttavat katsastusaikojen varaamisen haluamallaan tai nykyisellä tavalla. Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran toimihenkilön kanssa kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.

Vuosikatsastus tehdään ensisijaisesti videoyhteyttä hyväksi käyttämällä niin, että veneilijä ja katsastaja muodostavat kuvayhteyden matkapuhelimillaan. Veneilijä valmistelee veneen huolellisesti katsastusta varten niin, että hän pääsee puhelimensa kameralla katsastettaviin kohteisiin vaivatta. Kaikki irtovarusteet tulee ottaa ennen katsastusta valmiiksi esille ja mahdollisuuksien mukaan samaan paikkaan esimerkiksi penkille tai pöydälle.

Katsastaja pyytää veneilijää kuljettamaan kameran haluamiinsa kohteisiin ja tarkistaa näin veneen ja varustuksen mahdollisimman tarkasti kuten vuosikatsastuksessa. Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin "omakatsastus" ja näyttää katsastajalle videoyhteydellä, että näin on tehty.

Katsastaja merkitsee katsastuksen Suuliin tai kuten vuosikatsastus seurassa on muutoinkin tallennettu.

Seura toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen seurassa sovittavalla menettelyllä ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle.

 

Vuosikatsastus ilman videoyhteyttä

 

Seurat toteuttavat katsastusaikojen varaamisen haluamallaan tai nykyisellä tavalla. Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran toimihenkilön kanssa kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.

Kun videoyhteydellä tapahtuva katsastus ei ole teknisistä tai muista syistä mahdollinen, keskustelevat veneilijä ja katsastaja ensin vuosikatsastuksen sisällöstä ja veneilijä tekee ohjeiden pohjalta omakatsastuksen itse.

Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin "omakatsastus" ja nälähettää katsastajalle valokuvan, että näin on tehty. Ellei valokuvan lähettäminenkään ole mahdollista, ilmoittaa veneilijä katsastajalle nämä tiedot puhelimitse tai muuten seurassa sovittavalla tavalla.

Katsastaja merkitsee katsastuksen Suuliin tai kuten vuosikatsastus seurassa on muutoinkin tallennettu.

Seura toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen seurassa sovittavalla menettelyllä ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle.

 

Peruskatsastus

 

Runkokatsastukset siirretään tarvittaessa syksyyn vesiltänoston jälkeiseen aikaan. Veneelle tehdään silloin kauden alusssa vain vuosikatastus edellä kuvatulla tavalla. Suuli ei valitettavasti tue tällaista järjestelyä. Suuliin merkitään kauden alussa tehdyksi vain vuosikatsastus ja peruskatsastus merkitään Suuliin vasta sitten, kun peruskatsastus on tehty. Tästä on kuitenkin seurauksena se, että kauden ajan Suuli ilmoittaa veneeltä peruskatsastuksen puuttuvaksi. Tätä emme pysty nyt valitettavasti korjaamaan, sen kanssa on vain elettävä.

 

 

Katsastajat:

 

  • Henri Lautjärvi (katsastuspäällikkö) 040 554 7762
  • Toni Niemi 040 771 8885
  • Jari Rankila 040 844 3844
  • Jukka Huurne 0400 732 408

 

 

Edellinen sivu: Koulutus 2021 Seuraava sivu: Vuosijulkaisut